OUTROS

As autonómicas polo miúdo

* Datos da ETB1, a única en euskera, sen ter en conta a ETB2, que emite en español -e que ten un share do 13,4%-, nin a ETB3 por tratarse dunha canle temática
Elaboración propia a partir de datos de Uteca (“Análisis comparativo de la televisión regional en Europa”) e dos datos de audiencia de FORTA relativos ó 2009

* Débeda asumida de xeito íntegro pola Generalitat de Catalunya
Elaboración propia a partir de datos de El Mundo relativos ó 2010

Edición dixital da revista Tempos Novos
Artigos relacionados

Deixa un comentario

Únete ao debate!
A publicación de comentarios está suxeita a moderación.

Deixa unha resposta

Algúns dereitos reservados - Tempos Dixital 2011