Club Tempos Novos

Os SUBSCRITORES da revista TEMPOS NOVOS poden beneficiarse en exclusiva dos servizos especiais aos que poden acceder utilizando este espazo da web, para o que terán que solicitar á xerencia da publicación unha CLAVE individualizada.

En concreto, este espazo vailles permitir:

1.- O acceso a informes,documentos ou informacións de carácter reservado ou de difícil localización noutros ámbitos mediáticos ou institucionais –PARA SABER MÁIS-.

2.- O acceso aos debates descentralizados que TN programará sobre os temas de máis rabiosa actualidade en colaboración con outras entidades do País (asociacións culturais, foros, coordinadoras, grupos de dinamización social, etc.) -OS DEBATES EN VOZ-.

3.- O acceso directo á revista para propoñer temáticas a tratar tanto na publicación en papel como en Temposdixital.com, asi como para remitir, acolléndose ao compromiso de confidencialidade de TN, documentación informativa ou gráfica (fotos e vídeos) sobre situacións a denunciar, activando a interactividade con este medio de comunicación –BUZÓN-.

4.- O acceso a ofertas especiais (libros, Informe Galicia, etc. etc.) con descontos de ata o 50 por cento –TENDA-.

 

Algúns dereitos reservados - Tempos Dixital 2011